הכרנו כך.gif

GUZZI

גוצי

גווחצציייי-52.png

Guzzi -the dog, or actually the prince.

A comic illustration about the emotional day he entered our lives and infographics about his personality and unique habits.

גוצי - הכלב, או בעצם - הנסיך. 

איור קומיקס על היום המרגש בו נכנס לחיינו ואינפוגרפיקה על חייו, קווי אישיותו והרגליו החינניים והייחודיים.

קומיקס-51.png
קומיקס1.gif
קומיקס-53.png
קומיקס-56.png
קומיקס-55.png
2.gif
קומיקס-58.png
קומיקס-57.png
לגיף-59 (Converted).gif
אינפוגרפיקה-41.png
מצבי צבירה-01 (Converted).gif
גווחצציייי-68.gif
אינפוגרפיקה-42.png
22222קשקש.gif